Siirry sisältöön

Palvelusetelikäytäntö peruukkien hankinnassa

Palvelusetelin saanut asiakas tekee palvelujen tuottajan kanssa sopimuksen palvelun hankkimisesta. Tätä sopimussuhdetta koskevat sopimuksen sisällön mukaan määräytyvät kuluttajaoikeuden ja sopimusoikeuden säännökset ja oikeusperiaatteet. Asiakkaan ja palvelun tuottajan välistä sopimusta koskevan erimielisyyden saattamisesta kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi säädetään kuluttajariitalautakunnasta annetussa laissa.

Asiakkaan valittua palvelusetelin, hänen tulee itse hakeutua hyväksytylle yksityiselle palvelun tuottajalle. Reklamaatiotilanteessa kuluttajan tulee ilmoittaa tyytymättömyydestään sopimuskumppanilleen eli palvelun tuottajalle.

Peruukkien palvelusetelituottajat

Sopivuus- ja tuotetakuu tulee olla vähintään kolmen (3) kuukautta. Takuuaika alkaa tuotteen luovutuksesta asiakkaalle.

Peruukkipalvelu sisältää peruukin arvion ja sovituksen, tarvittavat muutokset, leikkauksen / muotoilun sekä peruukin käytön ja huollon opastuksen kirjallisine suomenkielisine ohjeineen. Koska kyseessä on yksilöllinen tuote, peruukki on aina sovitettava.

Palveluseteli on henkilökohtainen, ja sitä voi käyttää vain palvelusetelissä määritellyn tuotteen / palvelun hankkimiseen. Asiakas maksaa itse ne tuotteet / palvelut, jotka eivät kuulu palvelusetelipalveluun. Mikäli palvelusetelin arvo ei kata tuotteen / palvelun koko hintaa, asiakas maksaa itse palvelusetelin arvon ylittävän osuuden.

Palveluntuottaja vastaa peruukkiin ja palveluun liittyvistä virhetilanteista asiakkaalle.

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009) säätelee palvelusetelin käyttöä. Palvelusetelilakia sovelletaan palvelusetelin käyttämiseen kuntien järjestämissä sosiaali- ja terveyspalveluissa. Lakia sovelletaan ainoastaan yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen hankkimiseksi.

Ohjeet ja lomakkeet palvelusetelituottajille:

Palvelusetelin sääntökirja

Ohje hakemukseen - peruukkihankintojen palvelusetelituottajaksi

Hakemuslomake - peruukit

 

 

Päivitetty: 12.9.2019 15:33
Luotu: 21.1.2015 9:17