Siirry sisältöön

​Potilaan oikeuksia valvovat viranomaiset

Aluehallintovirasto ohjaa ja valvoo sosiaali- ja terveydenhuoltoa.

Valvira eli Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto parantaa ohjauksen ja valvonnan keinoin oikeusturvan toteutumista sekä palvelujen laatua sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Tietosuojavaltuutetun toimisto neuvoo tietosuojaan liittyvissä asioissa sekä rekisterinpitäjää että yksittäistä henkilöä. Tietosuojavaltuutettu antaa myös lausuntoja ja tekee rekisteröidyn oikeuksiin liittyviä ratkaisuja.

Eduskunnan oikeusasiamies valvoo, että viranomaiset ja virkamiehet noudattavat lakia. Oikeusasiamies seuraa myös perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista.

Oikeuskanslerinvirasto: Oikeuskansleri on oikeusasiamiehen ohella ylin laillisuuden valvoja. Oikeuskansleri valvoo viranomaisia sekä perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista.

Päivitetty: 1.6.2022 9:23
Luotu: 11.2.2015 14:36