Siirry sisältöön

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin potilasturvallisuustietoa

Potilasturvallisuuden tunnuslukuja

Vaaratapahtumien raportointi (HaiPro)

Vaaratapahtumien raportointi on osa toiminnan arviointia ja kehittämistä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä.

Haittatapahtumien analyysi (GTT)

GTT (Global Trigger Tool) on strukturoitu retrospektiivinen potilasasiakirja-analyysi, joka perustuu satunnaistettuun otantaan hoitojaksoista. Potilasasiakirja-analyysin tavoitteena on haittatapahtumien havaitseminen somaattisilla aikuispotilailla. Haittatapahtumien arviointi aloitettiin sairaanhoitopiirissä vuonna 2009, ensimmäisenä sairaanhoitopiirinä Suomessa.

Tarkistuslistat

WHO:n leikkaustiimin tarkistuslista on käytössä kaikissa sairaanhoitopiirin leikkausyksiköissä. Myös muita tarkistuslistoja on otettu käyttöön (esim. ISBAR tiedonkulun varmistamiseksi).

Turvallisuuskulttuurikysely (TUKU)

TUKU-turvallisuuskulttuurikysely on työkalu, jonka avulla arvioidaan organisaation potilasturvallisuuskulttuuria. Turvallisuuskulttuurin kehittymistä seurataan säännöllisin väliajoin. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä arviointi on toteutettu viisi kertaa, vuodesta 2009 lähtien.

Potilasturvallisuuden verkkokoulutus

Jokainen uusi työntekijä suorittaa Potilasturvallisuutta taidolla -verkkokoulutuksen osana potilasturvallisuusperehdytystä.

Päivitetty: 26.4.2022 8:19
Luotu: 8.4.2015 8:24