Siirry sisältöön

Vahingon sattuessa

Vaikka kaikki tekisivät parhaansa, ei hoito aina toteudu odotetulla tavalla. Jos hoidossasi tapahtui vaaratilanne tai teimme mielestäsi virheen, ilmoita siitä välittömästi henkilökunnalle. Toivomme, että otat epäkohdan rohkeasti esille sinua hoitavien ammattihenkilöiden kanssa. Keskustelu on usein paras ja nopein tapa selvittää asia.

Potilaspalaute

Voit antaa palautetta toiminnastamme nettilomakkeella tai osastoilla jaettavilla paperilomakkeilla. Käsittelemme palautteet säännöllisesti työyksiköissä.

Anna palautetta toiminnastamme

Tämän lisäksi monissa yksiköissä on käytössä tekstiviestillä toteutettava palautekysely. Tällöin saat käynnin/hoidon jälkeen seuraavana päivänä tekstiviestin, joka sisältää linkin web-pohjaiseen lomakkeeseen, jolla voit antaa palautetta.

Ilmoitus vaaratilanteesta

Potilas tai potilaan omainen voi ilmoittaa nettilomakkeella vaaratilanteesta hoidon aikana. Ilmoitukset käsittelee potilasturvallisuudesta vastaava henkilö.

Tee ilmoitus vaaratilanteesta

Muistutus

Jos olet tyytymätön hoitoosi tai kohteluusi, voit tehdä kirjallisesti vapaamuotoisen muistutuksen yksikön vastaavalle johtajalle.

Muistutukseen annetaan kirjallinen vastaus kohtuullisessa ajassa sen vastaanottamisesta. Vastauksesta käy ilmi, mihin toimenpiteisiin on ryhdytty tai miten asia on muuten ratkaistu.

Kantelu

Hoitoon tai kohteluun tyytymättömällä potilaalla tai omaisella on oikeus kannella havaitsemistaan epäkohdista terveydenhuoltoa valvovalle viranomaiselle. Valvova viranomainen voi siirtää kantelun käsiteltäväksi muistutuksena, mikäli asiaa ei ole vielä käsitelty toimintayksikössä. Kantelu tehdään yleensä joko aluehallintovirastoon tai Valviraan.

Potilasvahinkoilmoitus

Potilasvakuutus korvaa potilasvahinkolain mukaisesti Suomessa annetun terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä potilaalle aiheutuneen henkilövahingon. Voit tehdä ilmoituksen potilasvahingosta lomakkeella, jonka saa Potilasvakuutuskeskuksen internetsivuilta tai potilasasiamieheltä. Vahinkoilmoitus lähetetään Potilasvakuutuskeskukseen.

Lääkevahinkoilmoitus

Lisätietoa lääkevahinkojen korvaamisesta löydät Lääkevahinkovakuutuksen sivustolta.


Kysy potilasasiamieheltä lisätietoja reklamaatiomenettelyistä ja vahingonkorvauksista.

Päivitetty: 8.12.2020 15:15
Luotu: 4.3.2014 13:13