Siirry sisältöön

 Päivystyspalvelut

​Yhteystiedot

 

Ylilääkäri
02 313 9060

 

 Päivystyspalvelut

 • Päivystyspalvelut
 • ​Akuuttilääketiede
 • Opiskelijoille

Päivystyksessä hoidamme tapaturmapotilaita, äkillisesti sairastuneita sekä kiireellistä erikoissairaanhoitoa ja valvontahoitoa vaativia potilaita, kaikkina vuorokauden aikoina. Päivystyksessämme toimivat lääkärien ja sairaanhoitaja vastaanotot, joilla pyrimme tarjoamaan potilaille joustavaa ja oikea-aikaista hoitoa.

Puhelinpalvelumme (02 313 8800) auttaa kuntalaisia hoidon tarpeen arvioinnissa.

Tutustu päivystyspalveluihimme.

​Akuuttilääketiede

Akuuttilääketieteen erikoislääkäri tai siihen erikoistuva lääkäri vastaa kaikkien potilaiden vammojen ja akuuttien sairauksien oireiden vaatimasta diagnostiikasta ja kiireellisestä hoidosta. Akuuttilääketiede yhdistää ja täydentää muiden erikoisalojen akuuttitoimintoja. Korkealaatuinen päivystyshoito edellyttää etupainotteista diagnostiikkaa ja viiveetöntä hoidon aloitusta.

Akuuttilääketieteen erikoislääkäri on ensisijaisesti päivystysklinikassa toimiva kliinikko, jonka muita tehtäviä ovat päivystystoiminnan suunnittelu ja ohjaaminen, koulutuksen järjestäminen sekä päivystyksen talouden hallinta ja tutkimustyö.

Akuuttilääkärit toimivat moniammatillisessa tiimityössä yhdessä ensihoidon ja päivystyksen hoitohenkilökunnan kanssa.

Turussa erikoistumispalveluita on mahdollista saada yliopistosairaalaolosuhteissa yhteispäivystyksessä.

Akuuttilääketieteen erikoislääkärin koulutus kestää 6 vuotta ja sisältää koulutusjaksot keskeisillä päivystyksellisillä erikoisaloilla.

Visiomme on, että tulevaisuuden yhteispäivystyksestä vastaavat akuuttilääketieteen erikoislääkärit, jolloin eri toimialojen lääkärit voivat keskittyä paremmin omien erikoisalojensa päivystyshoitoa vaativiin potilaisiin.

Tarkempaa informaatiota erikoistumiskoulutuksen osalta löytyy yliopiston sivuilta.

Päivystyksen henkilökuntaa.Tervetuloa opiskelijaksi päivystykseen Turkuun, Saloon, Loimaalle tai Uuteenkaupunkiin akuuttihoitotyön syventävään harjoitteluun! Opiskelijavastaavamme ottavat sinuun yhteyttä ennen harjoittelusi alkua, joten huolehdithan, että yhteystietosi ovat CV:ssä ajan tasalla.

Voit itse vaikuttaa harjoittelusi onnistumiseen olemalla aktiivinen ja kiinnostunut aidosti akuuttihoitotyöstä. Ota itse vastuuta oppimisestasi ja hyödynnä moniammatillisen tiimin tietoja ja taitoja!

Ennen harjoittelua

Edellytämme, että sinulla on hoitotyön perusasiat hallinnassa, kun tulet harjoittelujaksolle päivystykseen. Kertaa tarvittaessa kirjallisuudesta eri erikoisalojen potilaiden hoitotyötä sekä akuuttihoitotyötä. Huolehdithan rokotussuojan sekä resistenttien bakteerien seulonnat opiskeluterveydenhuollon kautta kuntoon ennen jaksosi alkua. Sinulla tulee olla myös VRK-kortti heti harjoittelusi ensimmäisenä päivänä.

Tutustu opiskelijaohjausprosessiimme.

Opetus- ja ohjaustilanteet

Päivystyksessä pääset perehtymään lähiohjaajiesi mukana monipuolisesti päivystyspotilaan hoitotyöhön. Harjoitteluun kuuluu tutustuminen koko päivystysprosessiin, kuten hoidon tarpeen arviointiin, hoitajan vastaanottoon ja kriittisesti sairaan hätätilapotilaan hoitotyöhön. Jokaisessa päivystyksessä on lisäksi toimipaikkakohtaisia mahdollisuuksia perehtyä erilaisiin työtehtäviin ja erilaisten potilasryhmien hoitoon.

Mitä opit päivystyksessä?

 • Päivystyspotilaan hoitoprosessin etenemisen
 • Asiakaspalvelua
 • Hoidon tarpeen arviointia
 • Priorisointitaitoa, organisointia ja paineensietokykyä
 • Potilaan tarkkailua ja vitaalielintoimintojen seurantaa
 • Eri-ikäisten potilaiden akuuttihoitoa
 • Kirjaamista
 • Lääke- ja nestehoitoa
 • Kädentaitoja ja toimenpiteissä avustamista
 • Päivystyspotilaan hoitoon liittyviä tutkimuksia
 • Moniammatillisen työotteen

Jos olet kiinnostunut tekemään esimerkiksi opinnäytetyön tai kehittämistyön päivystykseen, ota rohkeasti yhteyttä!

Lisätietoa 

Perehdytys- ja koulutuskoordinaattori
puh. 02 313 8850

Päivitetty: 21.1.2022 14:15