Siirry sisältöön

Tutkimusvuodeosasto

Tutkimusvuodeosasto myy asiakkailleen kansainvälisen viranomaisohjeistuksen täyttävää tutkimuspalvelua.  Käytännössä tämä tarkoittaa tutkimusten suorittamista sairaalassa, jossa on yliopistosairaalatasoinen valmius tehostettuun hoitoon ja sen edellyttämiin laboratorio- ja kuvantamistutkimuksiin.

Tutkimusvuodeosasto on muokattavissa asiakkaan tarpeiden mukaan ja asiakkaalla on mahdollisuus valita, tarvitseeko hän ainoastaan tilat vai myös hoitohenkilöstöä tutkimukseensa.

Tyks Akuutin tutkimusvuodeosasto on kansallinen erityisosaamiskeskus, joka palvelee koko maan tutkijalähtöisen kliinisen tutkimustoiminnan tarpeita. Samalla se tarjoaa edellytykset ja resursseja lääkekehitysyritysten tilaustutkimusten suorittamiselle.

Tutkimusvuodeosasto toimii Tyksin T-sairaalassa.

Tutkimusvuodeosastolla voidaan suorittaa uusien biologisten lääkkeiden ja muiden "pitkälle kehittyneiden hoitomuotojen" (solu- ja geeniterapia jne.) vaativia varhaisen vaiheen (faasit I ja II) kliinisiä tutkimuksia terveillä vapaaehtoisilla tutkittavilla ja potilailla.

Näiden uusien hoitomuotojen ensimmäiset kliiniset tutkimukset tulee kansainvälisen viranomaisohjeistuksen mukaan suorittaa olosuhteissa, joissa on riittävät valmiudet tutkittavien turvallisuuden varmistamiseen ja tutkimuksen laadukkaaseen suorittamiseen.

Asiakkaamme voivat olla

  • sairaanhoitopiirimme tai sen kumppanien (Turun yliopisto ja erityisvastuualueen muut terveydenhoitolaitokset) tutkijoita tai tutkimusryhmiä ja toimintayksikköjä
  • sairaanhoitopiirimme erityisvastuualueen ulkopuolisia toimeksiantajia, jotka voivat ostaa tarvitsemansa tutkimuspalvelun joko suoraan tutkimusvuodeosastolta tai sairaanhoitopiirimme toimintayksiköiden kautta tai yliopiston yksiköiden, esimerkiksi Turku CRC:n, kautta.
Päivitetty: 16.12.2021 11:05
Luotu: 12.8.2015 12:45

 Yhteystiedot

​Osoite

Tyks T-sairaala
Savitehtaankatu 1, Turku

Yhteyshenkilöt


Hallinnollinen osastonhoitaja
02 313 8924