Siirry sisältöön

 Toiminta ja laatu

 Toiminta ja laatu

  • Toiminta ja laatu
  • Potilaspalaute

​Turunmaan sairaala sai ulkoisen laaduntunnustusauditoinnin v. 2016 SHQS-laatuohjelman mukaisesti. Laaduntunnustuksen ylläpitämiseksi sairaalan laatujärjestelmään tehtiin ulkoinen ylläpitoauditointi, missä auditoitiin sairaalan kuulontutkimusprosessi laatujärjestelmän kehittymisen varmistuksen lisäksi. Auditoinnin jälkeen sairaalan laaduntunnustus on edelleen voimassa. Sairaalan kuulontutkimusprosessi ja laatujärjestelmän kehitystyö sai useita erityismainintoja sekä muutamia kehittämissuosituksia.

Turunmaan sairaalan tunnuslukuja vuonna 2018

Turunmaan sairaalan tunnuslukuja vuodelta 2018.

Turunmaan sairaalan arvot ovat: potilaslähtöisyys, oikeudenmukaisuus, laatu ja yhteisöllisyys. Turunmaan sairaalassa palvelemme potilaslähtöisesti molemmilla kotimaisilla kielillä laadukkaasti ja sujuvasti.

Turunmaan sairaalan vuosi 2018 lukuina -infograafi.

Vuosi 2018 oli hoidon laadun, tuloksellisuuden ja talouden osalta hyvä vuosi. Toiminnan avopainotteisuutta lisättiin edelleen vuonna 2018. Yhteensä 10 926 potilasta sai hoitoa Turunmaan sairaalassa. Hoitoon pääsy Turunmaan sairaalassa toteutui pääosin hyvin.

​Jatkuvan kehittämisen periaatteisiin kuuluu asiakas- ja potilaspalautteen huomioiminen kehittämistyössä. Potilaspalaute kerätään yksiköittäin paperisena, internetsivujen kautta sähköisesti tai tekstiviestipalautteen muodossa.

PalautelomakeAnna palautetta hoidosta  

Päivitetty: 28.5.2020 12:36