Siirry sisältöön

Valtion tutkimusrahoitushaku vuodelle 2023

Tyksin erityisvastuualueen tutkimustoimikunta julistaa haettavaksi vuoden 2023 valtion tutkimusrahoitusta yliopistotasoiseen terveyden tutkimukseen.

Hakuaika alkaa 15.8.2022 ja päättyy maanantaina 5.9.2022 kello 15.45.

Tyksin erityisvastuualueen (erva) valtion tutkimusrahoitus jaetaan terveydenhuoltolain (1326/2010) mukaisesti yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen tutkimushankkeille kilpailutettuna rahoituksena. Erityisvastuualue kattaa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin, Satakunnan sairaanhoitopiirin ja Vaasan sairaanhoitopiirin toiminta-alueet.

Yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen tavoitteena on

  1. edistää väestön terveyttä ja hyvinvointia terveydenhuollon palvelujärjestelmässä tehtävän korkeatasoisen ja vaikuttavan terveyden tutkimuksen kautta
  2. edistää terveydenhuollon laatua ja potilasturvallisuutta
  3. tuottaa uutta tietoa sekä huolehtia sen levittämisestä ja hyödyntämisestä terveydenhuollossa ja muualla yhteiskunnassa.

Rahoituksen hakijoina voivat olla Tyksin erityisvastuualueen terveydenhuollon toimintayksikköä ylläpitävä kunta, kuntayhtymä, valtion mielisairaala tai sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella säädetty palvelujen tuottaja (Terveydenhuoltolaki, 1326/2010 ja STM:n asetus lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen korvauksiin ja yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen rahoitukseen oikeutetuista palvelujen tuottajista, 1125/2013). Yksittäinen tutkija tai tutkimusryhmä toimittaa sähköisesti hakemuksensa VSSHP:n sähköisen asioinnin kautta. Esimiehen nimi ja sähköpostiosoite tulee ilmoittaa hakemuksessa. Hankkeella voi olla vain yksi vastuullinen johtaja, jonka yhteys taustaorganisaatioon pitää ilmetä hakemuksesta.

Yksittäinen tutkija tai tutkimusryhmä toimittaa hakemuksensa sähköisesti VSSHP:n sähköisen asioinnin kautta hakuohjeiden mukaisesti. Lista organisaation hakemuksiin liittyvistä osahakemuksista lähetetään kunkin organisaation hyväksyttäväksi ja allekirjoitettavaksi hakuajan päättymisen jälkeen.

Hakemukset arvioidaan lääketieteen ja terveystieteen tutkimuksen asiantuntijoista koostuvissa hanketyöryhmissä. Keskeisinä arviointiperusteina ovat tutkimushankkeen tieteellinen taso ja merkitys terveyden- ja sairaanhoidon sekä terveyspalvelujärjestelmän kehittämisen kannalta.

Valtion tutkimusrahoitushaun hakuohjeet.

Hankerahoitusta haetaan erillisillä suomen- tai ruotsinkielisillä hakulomakkeilla (huomaathan, että lomakkeet A ja C ovat hakemusryhmäkohtaisia (kliininen tai palvelujärjestelmä- ja vaikuttavuustutkimus)).

  • Varttuneet ja post doc -tutkijat hakulomake A (uusi tai jatkohakemus) 
    • A-lomakkeeseen lisättiin tällä hakukaudella kohta, jossa kysytään, onko tutkimushankkeessa aktiivisia tutkimusryhmän jäseniä toisesta tai useammasta ervamme sairaanhoitopiiristä tai onko kyseessä erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteishanke. Jos tutkija vastaa kyllä, hän saa lisäksi vastattavakseen pyynnön nimetä yhteistyökumppanit ja kuvata, miksi yhteistyö ed. mainittujen yhteistyökumppaneiden kanssa on järkevää tässä tutkimuksessa sekä kuvaamaan mitä yhteistyö konkreettisesti on. Mikäli hankehakemuksen arvioitsija arvioi vastauksien perusteella, että yhteistyö on todellista yhteistutkimusta, tutkija voi saada tästä yhden lisäpisteen.
  • Ennakkopäätöksen saaneiden B-hakulomake. Huom! B-lomakkeen jättäminen on edellytys rahoituksen saamiselle ja hakemuksen jättöaika on sama kuin uusillakin hakemuksilla.
  • Tohtorin tutkintoa suorittavat hakulomake C
    • Tutkimusrahoitushaussa hyväksytään ne hakijat, jotka työskentelevät Tyks ervan alueella julkisessa terveydenhuollon palveluyksikössä ja heillä on tohtoritutkinnon opinto-oikeus (tai he hakevat opinto-oikeutta 20.9. mennessä ja tästä on merkintä hakemuksessa).

Tällä hakukierroksella on haettavana myös 50/50-tutkijavakanssit ervan toimintayksiköissä työskenteleville tutkijoille (hakuohjeiden kohta 5).

Hakulomake A:n pakollinen liite: Rahoitussuunnitelma

Hakemuksen tekeminen sähköisen asioinnin kautta:

VTR-hakuohjelma

Ohje:

Hakemuksen tekeminen sähköisen asioinnin kautta

Lisätietoja

Hakemusten asiasisällön osalta antavat tutkimusylilääkäri Päivi Rautava, puh. 050 300 5846, professori Helena Leino-Kilpi, puh. 050 342 4384 ja professori Matti Laato, puh. 02 313 0000.

Hakuprosessiin liittyvissä asioissa ottakaa yhteys projektikoordinaattori Marjukka Heiniö-Silfergreniin, puh. 050 529 0355.

Päivitetty: 20.6.2022 9:31
Luotu: 18.8.2014 9:12